• કુદરતની શ્રેષ્ઠત્તમ રચનાઓમાંથી એક એવા આપણે ‘મનુષ્યો’ કેટલાક વિશેષાધિકાર ધરાવીએ છીએ.એટલે જ તો કુદરત કદાચ આપણી પાસે થોડી વધુ હિંમતની અપેક્ષા રાખે તો એ ગેરવ્યાજબી તો નથી જ… આટલી અનુભૂતિ રહેશે તો, માનવ હોવાનું ગૌરવ પણ જાળવી શકાશે.

  Tags:

  Read More
 • આજકાલ અહીં પ્રસ્તુત અભિવ્યક્તિ મુજબની છોકરીઓ અને એ માહોલ બહુ જોવા મળતો નથી પણ, જો કોઈક ગ્રામીણ ઇલાકામાં એકા’દ આવી આપખુદ છોકરી મજાક-મજાકમાં છેડતી કરતા કોઈ રોડસાઈડ રોમિયોને ભટકાઈ જાય તો, કંઇક આવો જ જવાબ આપે કે નહીં?

  Tags:

  Read More
 • લાગણીઓની લેવડ-દેવડમાં ક્યારેક તો આપવા માટે સમસ્ત સંસાર ઓછો પડે છે તો, વળી ક્યારેક પુલકિત કરી દેતી કોઈ એક ક્ષણ જ જીવનભર માટે પુરતી થઇ પડે છે… તમે શું માગ્યું છે?

  Tags:

  Read More
 • માનવી, આ ગ્રહ પર સૌથી હોશિયાર હોવાની માન્યતાને કારણે, ક્યારેક સર્વશક્તિમાન પર પણ શંકા કરે છે. આપણે તેની શક્તિઓને ઓછી આંકવા ટેવાયેલા છીએ.અહીં એક કાલ્પનિક પરિસ્થિતિ છે, માણસ ઈશ્વરનાં અસ્તિત્વ વિશે શંકા કરી, તેમને પૂછે છે કે જો તેઓ સર્વત્ર છે, તો શા માટે લોકો તેનાં સ્થાનો લૂંટી લે છે અથવા નષ્ટ કરે છે? તે પોતાના નિવાસને કેમ રક્ષણ આપતો નથી? ત્યારે સર્જક આ જવાબ આપે છે…

  Tags:

  Read More
 • The book is a must read even if you are not a Mumbaikar. A well-deserved winner of the 2018 DSC Prize for South Asian Literature.

  Tags:

  Read More
 • V2Soft offers a complete Big Data Solutions, Storage, Application and Analytics to solve business problems and provide new business opportunities. It assists in quick decision-making in real time, leveraging insight for competitive advantage.

  Tags:

  Read More
 • Joyville Gurgaon Phase 2 by Shapoorji Pallonji is a new property in Gurgaon offers 2 BHK Delight, 2 BHK Grande, 2 BHK Luxury, 3 BHK Grande and 3 BHK Luxury Apartments with and each of them is intelligently crafted to hold capacious space and brightness in every room.

  Tags:

  Read More
 • Tzsblog
  My Favorites from MET Gala | 2019

  Posted by : | May 8, 2019 |  

  The Met Gala, formally called the Costume Institute Gala and also known as the Met Ball, is an annual fundraising gala for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute in New York City.

  Tags:

  Read More
 • Emaar Digihomes Gurgaon at Sector 66 Gurgaon offering 2, 3 and 4 BHK apartments providing advantageous neighborhood in close proximity Golf Course Extension Road and with options for shopping, comforting or just catching a movie at your ease.

  Tags:

  Read More
 • Suman Deb Ray
  Why Can’t I Break Free

  Posted by : Suman Deb Ray | May 8, 2019 |  

  We are so strongly programmed that we cannot even distinguish between possible and the impossible.

  Tags:

  Read More