'Nainam chindanti sasrtani nainam dahati pavakah nacainam kledayanty apo na sosayati marutah achhedyo yam adahyo yam akledyo sosya evaca nityhsarva gatah sthanur acalo yam sanatanah!'