Rank Name Popularity Achieved
1
Nils Sen
99%
100%
100
2
Ginia Basu
97%
100%
100
3
Satabdi Mukherjee
96%
100%
100
4
Manali Desai
94%
170%
170
5
Sandhya Bhattaram
93%
100%
100
6
Suchita Agarwal
92%
100%
100
7
Anindya Rakshit
90%
110%
110
7
Manisha Rawat
90%
100%
100
8
Shweta Suresh
89%
140%
140
9
SREEDHAR BHATTARAM
88%
100%
100
10
Ravish Mani
86%
40%
40
11
Chinmayee Gayatree Sahu
85%
100%
100
12
Deepak Devaraj
83%
100%
100
13
Sreeparna Sen
82%
100%
100
14
Prasannakumary Raghavan
81%
100%
100
15
Harshita Nanda
79%
90%
90
16
Yesha Soni
78%
110%
110
17
Seethalakshmi Suraj
76%
110%
110
18
Leha Divakar
75%
100%
100
19
Tomichan Matheikal
74%
100%
100
20
Anagha Joshi
72%
100%
100
21
Vikas Nainwal
71%
100%
100
22
Ruchi Verma
69%
100%
100
23
Sonia Dogra
68%
60%
60
24
Varsha Bagadia
67%
100%
100
25
Anasua Basu
65%
100%
100
26
Deepika Sharma
64%
50%
50
27
Pratibha P
63%
100%
100
28
Anuradha Sowmyanarayanan
61%
150%
150
29
Wordsmith Kaur
60%
100%
100
30
Mayuri Nidigallu
58%
100%
100
31
Trinanjana Roy
57%
100%
100
32
Janaki Srinivasan
56%
100%
100
33
Dr.Amrita Basu
54%
110%
110
34
Sona Grover
53%
100%
100
35
Yavin Singh
51%
100%
100
36
Sushmita Malakar
50%
100%
100
37
Sivaranjini Anandan
49%
100%
100
38
Aditya Sathe
47%
100%
100
39
sukaina majeed
46%
100%
100
40
Geethica Mehra
44%
100%
100
41
jaideep khanduja
43%
100%
100
42
Jyoti Arora
42%
100%
100
43
Venkataraman Ganesan
40%
100%
100
44
Hitendra Gupta
39%
100%
100
45
Life Marbles
38%
100%
100
46
Dipika Singh
36%
100%
100
46
Rakhi Parsai
36%
100%
100
47
sadvika kylash
35%
100%
100
48
Hema Gayatri
33%
100%
100
49
Pratikshya Mishra
32%
60%
60
50
Roma Gupta Sinha
31%
100%
100
51
SINDHU VINOD NARAYAN
29%
110%
110
52
Hansa Kajaria
28%
80%
80
53
Kalyon Munnaluru
26%
20%
20
54
Jayshree Bhagat
25%
80%
80
55
Kiranmayi G
24%
60%
60
56
Jayanthi Manikandan
22%
50%
50
57
Vikas Agarwal
21%
0%
0
58
Srishti Rajeev Menda
19%
30%
30
59
Priyanka Roy Banerjee
18%
20%
20
60
Ranjini Sankar
17%
30%
30
61
radhika Jindal
15%
40%
40
62
Aesha Shah
14%
0%
0
63
Anjalie Sharma
13%
0%
0
64
Amritha Srinath
11%
10%
10
65
Dipak Jadhav
10%
10%
10
66
Dixita Agarwal
8%
10%
10
66
Shalini R
8%
10%
10
67
Kavita Singh
7%
10%
10
67
Chetan Maheshwari
7%
10%
10
68
Fabida Abdulla
6%
10%
10
69
Samidha Mathur
4%
10%
10
70
Swati Mathur
3%
0%
0
71
Aditi Kapur
1%
0%
0
72
Rahul rajs
0%
0%
0
72
Bhawna Shah
0%
0%
0
72
Dr Bushra Nausheen
0%
0%
0
72
Ananya Kamboj
0%
0%
0
72
Archana Srivastava
0%
0%
0
72
Dashy Suresh
0%
0%
0
72
Priyal Poddar
0%
0%
0
72
Sreevas M
0%
0%
0
72
Surbhi Prapanna
0%
0%
0
72
Gunjan Upadhyay
0%
0%
0
72
Swarnali Nath
0%
0%
0
72
Tanima Mitra
0%
0%
0