Rank Name Popularity Achieved
1
Nils Sen
99%
100%
100
2
Ginia Basu
97%
100%
100
3
Satabdi Mukherjee
96%
100%
100
4
Manali Desai
95%
170%
170
5
Sandhya Bhattaram
93%
100%
100
6
Suchita Agarwal
92%
100%
100
7
Manisha Rawat
91%
100%
100
8
Anindya Rakshit
89%
110%
110
9
Shweta Suresh
88%
140%
140
10
SREEDHAR BHATTARAM
86%
100%
100
11
Ravish Mani
85%
40%
40
12
Chinmayee Gayatree Sahu
84%
100%
100
13
Deepak Devaraj
82%
100%
100
14
Sreeparna Sen
81%
100%
100
15
Prasannakumary Raghavan
80%
100%
100
16
Harshita Nanda
78%
90%
90
17
Yesha Soni
77%
110%
110
18
Leha Divakar
76%
100%
100
19
Seethalakshmi Suraj
74%
110%
110
20
Tomichan Matheikal
73%
100%
100
21
Anagha Joshi
72%
100%
100
22
Vikas Nainwal
70%
100%
100
23
Ruchi Verma
69%
100%
100
24
Sonia Dogra
68%
60%
60
25
Varsha Bagadia
66%
100%
100
26
Anasua Basu
65%
100%
100
27
Deepika Sharma
64%
50%
50
28
Pratibha P
62%
100%
100
29
Anuradha Sowmyanarayanan
61%
150%
150
30
Wordsmith Kaur
59%
100%
100
31
Mayuri Nidigallu
58%
100%
100
32
Trinanjana Roy
57%
100%
100
33
Dr.Amrita Basu
55%
110%
110
34
Yavin Singh
54%
100%
100
35
Janaki Srinivasan
53%
100%
100
36
Sona Grover
51%
100%
100
37
sukaina majeed
50%
100%
100
38
Sushmita Malakar
49%
100%
100
39
Aditya Sathe
47%
100%
100
40
Sivaranjini Anandan
46%
100%
100
41
Geethica Mehra
45%
100%
100
42
jaideep khanduja
43%
100%
100
43
Jyoti Arora
42%
100%
100
44
Venkataraman Ganesan
41%
100%
100
45
Hitendra Gupta
39%
100%
100
46
Life Marbles
38%
100%
100
47
Dipika Singh
36%
100%
100
47
Rakhi Parsai
36%
100%
100
48
sadvika kylash
35%
100%
100
49
Hema Gayatri
34%
100%
100
50
Pratikshya Mishra
32%
60%
60
51
Roma Gupta Sinha
31%
100%
100
52
Hansa Kajaria
30%
80%
80
53
SINDHU VINOD NARAYAN
28%
110%
110
54
Kalyon Munnaluru
27%
20%
20
55
Jayshree Bhagat
26%
80%
80
56
Kiranmayi G
24%
60%
60
57
Jayanthi Manikandan
23%
50%
50
58
Vikas Agarwal
22%
0%
0
59
Srishti Rajeev Menda
20%
30%
30
60
Priyanka Roy Banerjee
19%
20%
20
61
radhika Jindal
18%
40%
40
62
Aesha Shah
16%
0%
0
63
Ranjini Sankar
15%
30%
30
64
Anjalie Sharma
14%
0%
0
65
Amritha Srinath
12%
10%
10
66
Shalini R
11%
10%
10
67
Dipak Jadhav
9%
10%
10
68
Dixita Agarwal
8%
10%
10
69
Fabida Abdulla
7%
10%
10
70
Kavita Singh
5%
10%
10
70
Samidha Mathur
5%
10%
10
71
Chetan Maheshwari
4%
10%
10
72
Swati Mathur
3%
0%
0
73
Aditi Kapur
1%
0%
0
74
Rahul rajs
0%
0%
0
74
Bhawna Shah
0%
0%
0
74
Dr Bushra Nausheen
0%
0%
0
74
Ananya Kamboj
0%
0%
0
74
Archana Srivastava
0%
0%
0
74
Dashy Suresh
0%
0%
0
74
Priyal Poddar
0%
0%
0
74
Sreevas M
0%
0%
0
74
Surbhi Prapanna
0%
0%
0
74
Gunjan Upadhyay
0%
0%
0
74
Swarnali Nath
0%
0%
0
74
Tanima Mitra
0%
0%
0